Tags Tại sao sữa chua uống Fristi bị “hiểu nhầm” là đóng váng?

Tag: Tại sao sữa chua uống Fristi bị “hiểu nhầm” là đóng váng?

Tại sao sữa chua uống Fristi bị “hiểu nhầm” là đóng váng?

Liên tiếp các sự cố  thức uống dinh dưỡng bị đóng váng,  chứa “dị vật” giống con dấm …diễn ra trong đầu năm 2013...

Most Read